Fortsätt till huvudinnehåll

Orent vatten eller övergödning?

På våren och hösten rinner det mycket vatten från väsjöbacken (f.d. Väsjötippen) ner till koloniområdet och vidare till Oxundaåns vattenområde. Hur rent är det vattnet?Vattnet i bäcken som går genom koloniområdet kommer (bland annat) från sjöarna Snugga och Väsjön och rinner vidare till Fjäturen, Norrviken, Edsjön, Oxundasjön och sedan ut i Mälaren.Om det är högre halter av kväve i Fjäturen än i Rösjön så kanske kolonområdet kan ha bidragit till det. Det verkar inte som Södersättra koloniområde bidrar till någon nämnvärd gödning av sjön Fjäturen.Se mer om Oxundaåns avrinningsområde:
http://www.oxunda.com
De planerar att snart ha riktad information till odlarna,
med syfte att minska läckage av näringsämnen och användning av bekämpningsmedel.

Kommentarer