Fortsätt till huvudinnehåll

Förvånande rent regnvatten.

Det regnade i Södersättra den 7 oktober.
Jag mätte upp ledningsförmågan på regnvattnet till 4 uS/cm.
Ledningsförmågan är ett mått på hur mycket ämnen som är lösta i vattnet.
Jämfört med kommunalt kranvatten är regnvatten mycket renare.
Kranvattnet i kolonilotten är sjövatten och är inte drickbart.

0.05 µS/cm helt rent H2O.
1 µS/cm avjoniserat vatten
4 µS/cm regnvatten i södersättra
43 µS/cm IMSDAL källvatten på flaska
80 µS/cm kranvattnet från rösjön
90 µS/cm lerigt grundvatten (15 oktober 2010)
210 µS/cm bäckvatten på hösten (gul-aktig lyster).

Värdena ovanför kan jämföras med 200 uS/cm för (klorerat) kommunalt kranvatten.

Regnvattnet verkar ha varierande renhet.
10 µS/cm den 19 oktober
5 µS/cm den 20 oktober
2 uS/cm den 14 november
Rent regnvatten trots att luftmassorna passerat både frankrike och tyskland
under 3 dagar innan luftmassorna nådde södersätra:


1 uS/cm den 15 november = Samma som avjoniserat vatten !

Lågryck över norra England för in rent regnvatten från Atlanten.

Hur spårar man varifrån luftmassorna kommer ifrån? Se NOAA
Kanske även weatheronline kan ge en ledråd.

Kommentarer