Fortsätt till huvudinnehåll

Välj kunskap istället för "rörgrav" grus.

Att gräva djupt och därmed lyfta upp ren lera
är ett snabbt sätt att förstöra en bra jord.

Om du ser att en växt trivs bättre i en jord än i en annan så är det bara att ta ett jordprov och en sil och skölja bort lera och slam ur jorden. Kvar blir humus, sand och grus. Då ser du lätt vad som är skillnaden. Slam löses snabbt upp. Lera löses inte upp utan omrörning. Tänk på att du förstör jorden för evigt om du blandar i "rörgrav" grus. Torv och bark förmultnar däremot snabbt. Att så frön i grus fungerar inte.

"Rörgrav grus" är inte lösningen på all okunskap.
Jag hoppas att inte alla kolonilotter blir förstörda med grus.

40% sand + 40% slam + 20% lera ger en lucker lerjord.
Sand är mineral från 0,07 mm till 2 mm.
Slam är mineral från 0.005 mm till 0,07 mm.
Lera är mineral från 0.001 mm till 0.005 mm.
Grus så som "rörgrav" är mineral upp till 8 mm, och ingår inte i en lucker lerjord.

Mängden lera i en lucker lerjord ska alltså bara vara 20%.
Undvik att gräva för djupt och därmed lyfta upp ren lera.
Det är ett snabbt sätt att förstöra en bra jord.
Den kunskapen kommer att göra din jord bättre och bättre.

För att få ren lera att bli bra lerjord så skulle du behöva blanda i 8 ggr mer sand och slam. Det är helt omöjligt. Så undvik att gräva upp leran istället.Genom att sila och sedimentera jorden ser du vad den innehåller.
Undrar du varför det blev så lite kvar av den leriga jorden?
Den var porös. Sandjorden var tung och inte porös.
Sandjorden binder inte vatten lika mycket.
Vissa växter gillar sandjorden andra lerjorden.
Vilken jord som är bäst för dej beror på vad du odlar.Om du vill ha mer sand i jorden kan du köpa sand från molnsätra.
Som du ser på bilderna ovan är skillnaden inte så stor på sandkornens
storlek, men leksanden innehåller nog mer 0,07 mm fraktioner (slam) och är därför
inte så lämplig till jordförbättring.

Kommentarer