Fortsätt till huvudinnehåll

Preliminär plan för min lott våren 2012.Jag noterade förra året att plantering av liljor tillsammans med tobak verkar ge färre liljebaggar.

Kommentarer