Fortsätt till huvudinnehåll

Häst och vagn i rösjöskogen.


Kommunen ville uppmärksamma naturreservatet.


Koloniområdet är innanför naturreservatet, (det färglösa området på kartan).


 Två områden som tidigare markerats som utanför naturreservatet är nu innanför?


Kommentarer