Fortsätt till huvudinnehåll

Min städdag insats.

Man får bara elda trädgårdsavfall dvs torra kvistar och grenar som inte kan komposteras.
D.v.s. inte plast, virke, spik, skruvar och beslag.
Den person som tänder brasan borde se till att askan
fraktas bort och tas om hand på rätt sätt, askan innehåller troligen mycket
tungmetaller och en massa spik från många års plank-eldande.

Jag gjorde min insats dagen innan städdagen för på städdagen blir det vackert väder
enligt smhi, så då ska jag så frön istället, förutsatt att det inte eldas och ryker på mig.

Så här såg det ut kl 10 när jag påbörjade min insats.


Efter några timmar hade jag fyllt bilen med bråten.
En spånplatta bordskiva fraktade jag separat.


Här tömmer jag bråten på sörab. Risken att få spik i däcken är nog stor här.


Så här såg det ut 4 timmar senare när jag var klar.

Städdagen får inte vara en "sopeldningsdag".
Vad som gäller i Sollentuna kommun står i renhållningsordningen se "8.2 § Hemkompostering, eldning m.m.".

Uppdatering:
Föreningens styrelse beslutade att INTE tillåta eldning eftersom alla kvistar som skulle eldas var genomblöta.
Ett mycket klokt beslut.

Kommentarer