Fortsätt till huvudinnehåll

Välj kunskap istället för grus.

Lerjord kan bli porös och perfekt för odling, men inte med hjälp av grus.
Läs mer: Välj kunskap istället för grus.


Hur gör man för att ta bort grus som någon (i tron att det är bra) tillfört jorden?
Gruset kommer att finns kvar i hundratals år.

Kommentarer