Fortsätt till huvudinnehåll

IKEA's kokosfiber OKRölunda såjord är en mycket bra jord, trots det verkar ärtorna trivas ännu bättre i IKEA's kokosfiber.
Dock verkar ärtor ha bättre grobarhet i såjorden än i IKEA's kokosfiber.
Att mina ärtor vissnade ner för tidigt i år berodde nog på för mycket regn.
Så jag frikänner IKEA's kokosfiber från misstankarna att ha svampen Fusarium oxysporum som ger så kallad vissnesjuka.

Kommentarer