Fortsätt till huvudinnehåll

Grundvatten.

Med programmet "geokartan" från SGU kan man se information om grundvatten, jordart, berggrund och privata brunnar.
Så nu vet jag detta:
I södersättra finns fritidstomter med borrad brunn.
Brunnarna är borrade till cirka 50 meters djup.
Flödet varierar mellan 50 liter per timme till 10000 liter per timme.
Att jorden byter från morän uppe i skogen till lera nere bland kolonilotterna stämmer bra med kartan.

Det blå områden är sandig morän och de gröna är finlera.
Berggrunden är granit och pegmatit och börjar ofta 2m under marken i området.

På sommaren sjunker grundvattnet ner i urberget om det är torrt väder.
Här är ett förslag till förenklad grävd brunn, som bara fungerar när grundvattnet är ovanför urberget:

En leksaksbrunn, men den kan ju vara kul att leka med.
Gruset runt röret är tänkt att fungera som tank.
"Grustanken" saknar väggar, så vattnet kommer tyvärr att bli ganska lerigt.
Att vattna med lerigt vatten är INTE bra, (det ger skorpor på jordytan).

Har man otur och får dåligt flöde så kan man använda "brunnen" som kylskåp istället.
Proppa i så fall igen röret nedtill innan det grävs ner.
Temperaturen nere i hålet pendlar mellan 6 och 10 grader under året.

Kommentarer