Fortsätt till huvudinnehåll

Köp Simontorp kogödsel, köp inte torv som kallas kogödsel.

Hasselfors kogödsel är lurendrejeri, den innehåller bara 1 % kogödsel

Hasselfors "kogödsel" innehåller bara 1 % kogödsel, jämför det med Simontorp kogödsel som innehåller ca 20% kogödsel.
Mängd (kogödsel)kväve per 40 L påse: Simontorp= 67 gram , Hasselfors=3 gram.

Hasselfors deklarerar 12kg kogödsel per kubikmeter.
Weibulls kvalitetschef uppskattar att innehållet torr kogödsel i Simontorp påsarna ligger kring 30kg per kubikmeter.
Eftersom kogödsel från bönder är utblandad är det svårt att veta sammansättningen exakt,
det är näringsvärdet som styr blandningen. Det är därför bättre att titta på kväveinnehållet.

Trots detta säger Hasselfors att deras påse räcker till 10 kvm jordförbättring (=falskt).
Simontorp som innehåller 10 ggr mer näring säger att deras påse endast räcker till 3 kvm jordförbättring.


"Naturgödsel" och "Kogödsel" i 40 L påsar har inte mer kväve än "Grönsaksjord".
Mängden gödning är så svag att denna så kallade gödsel går att använda som jord utan att späda ut den.
Om du inte tror det, jämför kväveinnehållet i dessa påsar:

"Naturgödsel" (varumärke Gardol)
2,1 g/L ,d.v.s. 84 gram per 40 L påse

"Grönsaksjord" (varumärke Weibulls)
2,0 g/L, d.v.s. 80 gram per 40 L påse

"Planteringsjord" (varumärke Gardol)
1,8 g/L ,d.v.s. 72 gram per 40 L påse

"Rosjord" (varumärke Weibulls)
1,8 g/L, d.v.s. 72 gram per 40 L påse

"Gödslad torv"
1,8 g/L, d.v.s. 72 gram per 40 L påse

"Kogödsel" (varumärke Weibulls)
1,6 g/L, d.v.s. 67 gram per 40 L påse

"Kogödsel" (varumärke Hasselfors)
0,2 g/L, d.v.s. 7 gram per 40 L påse (varav endast 3 gram från koskit)

"Naturgödsel" innehåller hönsskit,
det gör att kvävet löses ut av regn och är borta redan efter 2 veckor.
Så med avseende på kväveinnehåll spelar det ingen roll alls vilken av påsarna ovan du köper.
Om påsen inte innehåller koskit är näringen borta efter en regnig vecka.
Kol och lera i marken kan adsorbera kväveföreningarna en stund.

Klickbar bild. Reklam för Lyggings, leggings anpassade till mannens kropp.

Kommentarer