Fortsätt till huvudinnehåll

FågelkvitterFöljande fåglar vet jag finns i området:
Gärdsmyg, trädgårdssångare, rödhake, grönsångare, sädesärla, svart-vit flugsnappare,
lövsångare, bofink, mellanspett, kolstrast, taljoxe, blåmes, pilfink, grönfink,
taltrast och den oidentifierade "vad-gör-du" fågeln.
(Gärdsmygen hörs i inspelningen nedan vid 1:04.)


Inpelat 60m från Rösjön den 13 juni 2015, en tidig lördag morgon.
Inspelningen startar kl 3:01.
Hör hur tyst det är innan soluppgången, som sker efter 30 minuter kl 03:31
Lyssna sedan på hur det låter efter soluppgången. (Hoppa fram 30 minuter.)Inpelat 15m från Rösjön den 13 juni 2015, en tidig lördag morgon.
Inspelningen startar kl 3:01.
Hör hur tyst det är innan soluppgången, som sker efter 30 minuter kl 03:31
Lyssna sedan på hur det låter efter soluppgången. (Hoppa fram 30 minuter.)
Nedan är de två inspelningarna ovan mixade för mer stereo effekt.
Mikrofonen 60m från sjön hörs här lite mer i vänster högtalare och
mikrofonen 15 m från sjön hörs lite mer i höger högtalare.
Dessutom har en del av brummet från pumphuset filtrerats bort.
(Hoppa fram 30 minuter.)

I en lövskog i Sollentuna nära Rösjön och sankmark (bäver-område):
30 minuter inspelat kl 4 den 12 juni 2015I en barrskog i Sollentuna, blåbärsskog med en del blöt mark:
2 timmar inspelat kl 4 den 12 juni 2015
I en Södersättra skog den 25 maj 2015 (ej natt).

Kommentarer