Fortsätt till huvudinnehåll

Brunnen ger nu ca 300 L per dygn.


Pumpen i brunnen startar när nivån i brunnen stigit till en flottör i brunnen.
Pumpen stannar efter 90 sekunder. När vattnet åter stigit till flottören så startar pumpen igen,
Om brunnsvattnet pumpas till vattentunnan så stoppas pumpandet när vattnet i vattentunnan nått en flottör i vattentunnan. Om vattentunnan är tom så fylls den automatiskt med 200 L till nästa dag. Det är alltid lika kul att se och strular förvånansvärt sällan. Nu räcker solen till att ladda batteriet, men laddningen i batteriet borde ta slut efter en dag eller två med mörkgrått väder.

Vattnet från brunnen har samma ledningstal (160 uS/cm) som kranvatten,
men är inte lika klart. Vad grumligheten består av vet jag inte, det verkar inte sedimentera och går inte att filtrera bort med pappersfilter. Jag gissar att det är väldigt små mineral-partiklar.

Frånsett strömbrytare, flatstift, sladd, kopplingslister, säkring, termosäkring och en kontrollant (nallen) så ingår joxet nedan. Fottörerna bör vara av typen NO, dvs sluten när bunnen är fylld.


Den köpta tidströmbrytaren fungerade inte helt bra så jag byggde en egen av lite jox från skrotförrådet.

Denna lösning har dessa fördelar:
Pumpen slutar inte pumpa om brunnens tillflöde är större än pumpens utflöde.
Lösningen drar ingen ström när pumpen inte pumpar.
Lösningen fungerar även när vattennivån i brunnen är långt över flottören.
Tiden pumpen pumpar efter att vatten nivån stigit över flottören kan sättas kortare.
Tiden pumpen pumpar är mindre temperaturberoende.


Kommentarer