Fortsätt till huvudinnehåll

Italien är två veckor före oss.

För två veckor sedan hade Italien lika många covid-19 döda som vi har idag.
Läget i Italen idag beskriver troligen läget i Sverige om två veckor om vi svenskar inte anpassar vår hygien till den smittorisk som nu omger oss. Vi kan INTE forsätta att stå nära varandra och vara utomhus utan handskar.

Det är troligen oundvikligt att nästan alla blir smittade förr eller senare, även i Kina, om inget vaccin tas fram. Men det är mycket samhällsfarligt om för många blir sjuka samtidigt. Därför måste alla se till att inte smittas och inte smitta andra! Det är endast avstånd till andra och bra hygien som kan besegra pandemien. Alla måste respektera det. Den som smittas får inte smitta någon annan. Folkhälsomyndigheten vill att alla svenskar ska ändra sina vanor och frivilligt stanna hemma på heltid om de är sjuka. Tanken är bra men jag har tyvärr aldrig sett att svenskar är så förståndiga eller lydiga. Sitta hemma i det fina vädret? Därför måste alla förstå att hålla avstånd och vara noga med handhygienen, och använda hanskar utomhus.

Andelen smittade i ett land är avgörande för smittorisken, inte antalet smittade. Efter den 13 mars 2020 är smittorisken mer rättvisande utifrån antalet döda bland 1 miljon innevånare, d.v.s. andelen döda. SVT tror fortfarande (9/3-2020) att oro och rädsla är det stora problemet och talar därför inte om riskerna för enskilda och samhället om en stor del av befolkningen smittas samtidigt. En orsak till spridningen i Sverige är att så många valde att åka utomlands på sportlovet. Det valet tror jag berodde på ett oro-fokuserat SVT och passiva myndigheter utan tydligt ansvarsområde (t.ex. UD och MSB). Nu beror spridningen även på dålig hygien, ingen hänsyn, "drabbar inte mig"-attityd, och bristande kunskap om riskerna. Mer oro och rädsla skulle vara bra, om det kombineras med information om hur det går att skydda sig, det dämpar smittspridningen. Sakliga och relevanta riskbedömningar ska inte bortförklaras som oro.

Den nationella pandemigruppen består av representanter från;
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Arbetsmiljöverket,
Sveriges Kommuner och Regioner,
Folkhälsomyndigheten, som har det samordnande ansvaret.
Är dessa myndigheter kända för att vara handlingskraftiga? Varken regering eller UD har någon representant i gruppen. Livsmedelsverket är inte heller representerat i pandemigruppen.

Att stänga mötesplatser minskar smittspridningen, men det hade varit bättre om svenskar själva förstått att de inte kan gå på evenemang där de kan bli smittade eller smitta andra.
Risk = Sannolikhet * Skada.
Vilken skada ger det att stänga ner (så mycket som möjligt i) samhället för att minimera smittspridningen? MSB borde ha koll på det. Man kan inte stänga ner samhällskritiska funktioner. Information om hygienkrav är bättre.

Dödligheten hos friska personer som smittats med coronaviruset i kina:
I åldern 70+ år: 10%
I åldern 60 - 69 år: 5%
I åldern 40 - 59 år: 1%
I åldern 10 - 39 år: 0.1%
I åldern 0 - 9 år: 0%
Värdena inkluderar inte dödligheten för personer med hjärt-kärl-sjukdom, diabetes eller kronisk lungsjukdom. 10% av alla smittade i Kina är döda eller allvaligt sjuka. Totalt 250 miljoner människor kommer att dö om inga vaccin eller läkemedel tas fram, (enligt WHO's uppskattning av dödligheten för BEKRÄFTAT smittade, ca 3%).

"Det drabbar inte mig" kan nog många unga tänka, men bristande hänsyn bland unga dödar personer som väntar på vård och operationer och äldre personer. Hittills har risken att dö av coronaviruset är ungefär 100 gånger större för äldre personer än för unga. Rökare har också större risk att dö. Det kan komma att ändras efter nya virus-mutationer. Det som oroar mig är att viruset inte så gärna vill lämna kroppen. Undvik att bli smittad !

Vad borde göras enligt mig?
Alla ska hålla avstånd till andra. Även macho killar.
Informera mer om hur smittan sprids.
Informera om hur vi kan undvika att bli smittade och smitta andra, på alla språk.
Krav på att alla ska följa rekomendationer. Hålla avstånd och ha handskar utanför hemmet.
Informera om utsatta grupper, (högre risk för rökare och äldre)
Affärer ska få skyddade kassor.
Separat kassakö för äldre och riskgrupper, eller införa nummerlappar.
Öppna inte kassor intill varandra om det finns många lediga kassor.
Nöjeslokaler ska stängas och taxiåkande begränsas (taxiförare är extra utsatta).
Besöksförbud för vissa platser (sjukhus och äldreboenden m.m.)
Turtätheten vid rusningstrafik ska ökas. De som ertappas med feber måste åka i en därför avsedd vagn.

Jag försöker hålla mig osmittad så länge det går:
Jag använder handskar när jag inte är hemma. Jag hanterar handskarna som besmittade. Jag spritar handskarna när jag kommit innanför ytterdörren. Jag tar av kläderna direkt innanför ytterdörren. Ytterkläderna ska ligga kvar vid ytterdörren, i lägenhetens enda kontaminerade zon. Jag tvättar händerna innan jag tar i bröd. Jag petar givetvis inte på mat i onödan. Det gör bara kockarna på SVT. Jag släpper inte in virus eller besökare i lägenheten. Jag använder hudkräm för att inte få handsår av avfettande handtvätt. Jag håller avstånd till folk. Om någon står för nära är det nog effektivast att säga "Fy vad jag är febrig". Jag använder en förbrukad filterpenna när jag knappar in koder eller trycker på knappar. Det hade varit bra att fylla den med 70%-ig sprit. Jag åker inte taxi, hiss eller buss, speciellt inte buss 607 som pendlar mellan Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Jag använder plastpåsar till det som kan vara besmittat, t.ex. mobilen. Jag inser tyvärr att det gäller att vara inne så mycket som möjligt. Jag ska nog odla något ätbart i år om jag kan gå ut, t.ex. potatis och solrosfrön.

Håll dej uppdaterad med bland annat worldometers.info, men var källkritisk, speciellt när det gäller de svenska raporterade fallen. Datan bygger på osäkra uppgifter från enstaka användare och deras källor kan vara påhittade:
Pandemins utveckling i siffror, baserat på overifierade osäkra uppgifter från användare.
Information från Folkhälsomyndigheten

Framtiden?
Jag analyserar och utesluter mirakel för att se in i framtiden. Men det behövs mirakel om folk inte anpassar sin hygien till smittorisken. Det tar minst 2 år innan ett vaccin kan finnas till alla, så vaccin är inte miraklet vi kan vänta på. Det kanske blir Trump som räddar världen med ett vaccin, men Sverige som är anti-Trump får inget vaccin. USA fick troligen inga coronavirus-tester från Kina. Den ekonomiska nedgången har inget slut föränn det finns hopp om ett vaccin eller pandemin dör ut på grund av förbättrad hygien. Att Kina lyckades stoppa upp epidemin är mycket bra men är bara tillfälligt. Om 100 000 svenskar dör av covid-19 i Sverige så har vi lyckats relativt bra. Om 300 000 dör så vi inte anpassat vår hygien till smittorisken. Jag ser tyvärr inte att MSB bidrar med kunskapsspridning, det kanske beror på generaldirektören för MSB. Om svenskarna inte lär sig tillräcklig hygien så kommer onödigt många människor att dö och sjukvårdsresuserna att saknas, ska vi rädda livet på bröstcancer patienten eller på den senildementa patienten? Det kan kallas krigsmedicin, de över 70 år tvingas få låtsasvård i militära tält. För att inte smittas behöver 60+ personer sitta instängda i lägenheten i månader utan matbehov. De fick ingen förvarning. Hamstring förlöjligades och bortförklarades med att "bra att ha lite extra ifall du blir sjuk". Nu är budskapet "lås in dej". Det är inte lätt att lära hygien till äldre. Idag såg jag en 70+ man i kassan som slickade sig på fingrarna. Han tror fortfarande att allt är som vanligt. Det kommer att bli hundra tusentals döda i Sverige vi nite anpassar vår hygien till situationen.

Uppdateringar:
2020-03-17
Anders Tegnell tror att flockimmunitet är lösningen på problemet! Aftonbladet Han tror att endast 0.06% av de smittade ska bli svårt sjuka. Han baserar den ovanligt låga siffran på ett stort mörkertal. Sydkorea har testat en stor andel av befolkningen. Siffran 0.06% stämmer med andelen svårt sjuka i Sydkorea, men där har även 0.2% av de smittade dött. Svensk flockimunit skulle om jämförelsen är relevant kosta endast 12 000 liv istället för 300 000 liv om siffran är den som WHO anger, ca 3%.

2020-03-18 kl 9:03
Jag var i ICA butiken i Edsberg idag, i kassan bredvid står Linda, som normalt jobbar i butiken. Hon var tydligt dösjuk. "Krya på dej" sade kassörskorna till henne. Nu får vi se om Linda lyckades smitta (eller döda) mig idag.
1 av 15 smittade män i min ålder dör av smittan. Jag får se om smittdosen Linda gav mig idag kommer att döda mig. En lapp vid entrén sade "gå inte in om du är sjuk". Linda tyckte tydligen inte att det gällde henne.

2020-03-19 kl 5:30
Så här gör jag:
1: Jag har handskar ute, (som spritas innanför dörren)
2: Jag använder en filterpenna för att trycka på knappar,
3: Jag använder ett metallrör för att öppna handtag,
4: Jag byter förpackning på köpta varor
5: Jag läser på, följer även utvecklingen i andra länder,
6: Jag är observant på försök att smitta mig.

2020-03-26
FHM Anders Tegnell sade: "det finns ingen anledning till att tro att det ska bli annorlunda i Sverige än i
Italien". Detta gav ingen följdfråga från journalisterna! Den 6 april får vi eventuellt veta om resultatet av mörkertal testet, den undersökningen kan visa om dödligheten är 3%, 0.3% eller 0,06%.

2020-03-27
Jag ser inget som talar för att andelen avlida svenskar skulle hamna under 1% av antalet smittade. Varför kräver ingen reporter att Anders Tegnell redogör för hur han kunde välja flockimmunitet strategin utan att kunna redogöra för hur stor andel av de smittade som dör eller blir långvarigt sjuka. Hur stor andelen är får vi eventuellt veta först den 6 april.

Jag tror Sverige kommer att inneha ledningen om några veckor.

2020.04-15
Vi fick aldrig veta resultatet av undersökningen och den beräknade andelen innevånare som haft covid-19.

9 mars 2020

Kommentarer