Fortsätt till huvudinnehåll

Tusentals fotografier, videofilmer och dokument på arkiv.jordlott.se

Min nya dokument-vänliga webbsida arkiv.jordlott.se är en katalog som fungerar utan cookies. Jag kommer från och med nu använda denna katalog för publicering. Du kommer tillbaka till framtiden om du besöker arkiv.jordlott.se. Katalog-strukturen är ett "strategiskt" beslut i en tid då bara det som är dagsfärskt anses ha något värde. Pdf dokument är mer bestående och kan laddas ner och spridas. Pdf dokument bygger på ett frisläppt format som troligtvis är läsbart även i framtiden. Jag skapar pdf sidorna med hjälp av gratisprogrammet OpenOffice. Ett eller flera pdf dokument kan enkelt bäddas in på mina webbsidor, om jag vill det. Om du föredrar dagsfärskt utan att behöva göra en sökning så kan du besöka jordlott.se där lägger jag numera kronologiska länkar. Jordlott.se är tillsvidare min nya blog.

Kommentarer