Fortsätt till huvudinnehåll

Min prognos för andra vågens COVID-19 dödsfall


Min prognos inkluderar inte minskat antal döda på grund av vaccinering. Antalet dödsfall har uppdaterats på onsdagar efter kl 15. Uppdateringen har avslutats 2 juni 2021 på grund av fördröjd rapportering från FHM.
Prognosen står fast sedan den 10 februari 2021.
Modell:
totalt antal dödsfall tills denna vecka= dödsfall tills veckan innan * ( 1 + r)
där 
r = R0, gäller för vecka 0. Den 2020-10-14 med 4 döda.
r = r för veckan innan * A0, gäller från och med vecka 1 till och med vecka 6.
r = r för veckan innan * A7 , gäller från och med vecka 7.

Kurvanpassning efter 8 veckor:
R0 = 7.55 Högre värde än för pandemin i våras, hösten 2020 smittar viruset mer.
A0 = 0.6157 Samma värde som för pandemin våren 2020
A7 = 0.77 Samma värde som för pandemin våren 2020
5200 dödsfall i andra vågen fram till sommaren 2021. 
Antalet dödsfall i första vågen var 5900.
Vi är många som lever i en mardröm som aldrig verkar ta slut.
Så här såg min prognos ut när andra vågen pågått i 8 veckor:

Ingen prognos är bättre än indatan den bygger på. Folkhälsomyndighetens dödsfall rapportering har en varierande fördröjning vilket gör prognosen osäker.

Kommentarer