Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten Kalender

MOTION om ändrade regler vid uppsägning och tilldelning av lotter.

För att undvika att onödigt många kolonilotter förfaller föreslår jag att den som vill säga upp sin kolonilott gör det senast 1 november och ser till att lotten är förberedd för odling senast 1 december. Alla lotter som inte är i ordning för odling den 1 december sägs upp. Lotter som blivit lediga meddelas medlemmarna inför årsmötet påföljande år. På årsmötet beslutar medlemmarna om hur de lediga lotterna ska fördelas bland de som står i kö. Yrkande: att sista uppsägningsdag sätts till 1/11 (2 månader innan kontraktstiden löper ut). Styrelsen vill att sista dag istället ska vara "när som helst" (istället för som nu mellan 1/10 innevarande år t.o.m. 28/2 året efter att kontraktstiden löpt ut.) Styrelsen vill ta bort den fasta uppsägningstiden i nyttjanderättskontraktet. D.v.s. styrelsen vill att sista dag för uppsägning ska vara när kontraktet löper ut, den 31/12 istället för 1/11? Eller vill styrelsen att lotten ska kunna sägas upp även efter att kontraktstiden gått ut? Det g

I år blir det liljor för hela slanten (i euro).

Jag har beställt en massa lökar från holland: 30st Lilium Stargazer € 19.80 (dvs bara 7kr styck) 10st Lilium White Cup € 7.80 10st Lilium Golden Stone € 6.00 10st Lilium New Wave € 5.50 (dvs bara 5kr styck) 10st Lilium Sweet Lord € 6.50 10st Lilium regale € 12.00 Jag är lite ångerköpt, liljor luktar för starkt för min näsa. Men det löser sig nog, lökarna kanske inte överlever transporten.

Temperaturer sommaren 2010