Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten Lamarckism

Kan förvärvade egenskaper hos en organism ärvas av avkomman?

Jean-Baptiste de Lamarck misstänkte det på 1700-talet. Den uppfattningen kallas därför lamarckism. När jag ser på hur snabbt evolutionen skett så misstänker även jag att det måste till mer än bara korsningar med lyckade mutationer. Men bara vissa förvärvade egenskaper kan ha påverkat utvecklingen av avkomman från en generation till nästa, annars är det istället svårt att förklara varför evolutionen gått så långsamt. En kolonilott-granne hade denna förändring hos en digitalis: Nu har man upptäkt att det går att stänga av och sätta på gener (epigenetik) och att dessa förändringar kan vara ärftliga. Men jag vet inte om jag ska nöja mig med det. Förklarar epigenomet hur evolutionen kunnat ske så snabbt? Kanske. Kan vissa förvärvade egenskaper överföras i epigenomet så kommer det att visa sig att många fler förvärvade egenskaper kan överföras.