Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten Södersätra koloniförening

Om konsten att bebygga 6 kvm med fantasins hjälp.

Nu har Sollentuna kommun gett Södersätras kolonilott innehavare lov att bebygga 6 kvm av varje lott. Byggnaden på kolonilotten måste vara mossgrön eller faluröd, max 6 kvm och max 2.5 m hög. Fotot nedan visar en fantasifull och konstnärligt utförd lågbudget variant. (En installation av Andreas Hammar i Edbergsparken): Dessa fina bodar är mindre än 6 kvm och uppfyller kraven i Södersätra Koloniförenings arrendeavtal. En lott på Kolonilottföreningen fyndet i Töjnan i Sollentuna har friggeboden Emma . Taket är på mer än 6 kvm, men det borde gå att fixa med en såg. Boden är bara på 4.6 kvm, betydligt mindre än 6 kvm. Höjden är också ok, d.v.s. under 2.5 m. Det finns en variant på boden Emma som heter Klara . Den saknar golv. Det passar mina leriga skor bättre. Taket behöver även här sågas in till gavlarna för att boden ska uppfylla arrendeavtalets krav. Denna bild från Södersätra som visar ett hus före och efter målning gör utan tvekan reklam för röd målarfärg: På koloniom

Nytt arrendeavtal med nya villkor

Dnr 2018/0052 KS Avtal lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Södersättra 4:2, Sollentuna Sedan den 1982-03-01 har Södersätra koloniförening arrenderat en del av Sollentuna kommuns fastighet Södersättra 4:2 för kolonilottsändamåi. Det tidigare avtalet har sagts upp eftersom det är i behov av aktualisering av arrendeyta och villkor. Vid detta avtalstecknande pågår fortfarande en diskussion om huruvida Koloniföreningen ska ansluta sig till kommunalt vatten i framtiden. Idag hämtar föreningen vatten för odlingsverksamheter från Rösjön med hjälp av en pumpanläggning. I det tidigare avtalet fanns en skrivning om att föreningen i framtiden ska överta driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning. Föreningen övertar härmed driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning i enlighet med punkt 10 i detta avtal. Kommunen och föreningen ska gemensamt verka för att säkra en långsiktig lösning avseende vattenförsörjning till området. 1. Parter Mellan Sollentuna kommu

Egen brunn till kolonilott området?

Om pumphuset strular så kan vi bygga en egen brunn och vattentank som drivs av en solpanel. Orsaken är att kolonilottföreningen har omförhandlat arrende avtalet och nu måste betala för underhållet av det strulande pumphuset. Enligt SGU så kan vi ta ut minst 15 000 liter vatten per dygn (max 50 000 liter) ur en egen brunn. Det räcker för vårat behov, om vi antar att det är två lottinnehavare som vattnar från morgon till kväll. Då går det åt ca 20 000 liter. Tillflödet till en egen brunn blir inte så stort att det räcker när många vattnar samtidigt. Därför behöver vi även en tank på max 20 kubikmeter vatten. Det motsvarar en tank med radien 1.5 m och höjden 3 m. 15 kubikmeter vatten kan även lagras på marken som en 6 kvm bod, men då behövs det en pump med hög effekt (liknande den i det nuvarande pumphuset). SGU har författat en skrift om brunnborrning pdf-fil . Styrelsen i kolonilottföreningen föreslår en höjning av medlemsavgiften från 380 till 500 kr. Höjd arrendeavgift från 11790

Städdag söndagen den 10 juni 2017.

Planerade aktiviteter: Torka av bord och stolar. Placera ut dem till lunchen. Slå gräs i diken. Kratta upp efteråt. Städning i förrådet. Ev ta bort trasiga föremål. Städa klubbhuset Flytta bro vid lott 25 till 26. Ansvara för de två stationerna för avläming till bortforsling. 2 pers. Kontrollera betalning Vara behjälplig vid på- och avlasning vid Södersätra och Hagbytippen.2-3 personer Sköta grillarna.Duka fram mat m.m Duka fram kaffe, tevatten och fikabröd - klubbstugan Duk på bord. Lista för betala koppar. 5 kr/st. Fylla igen hål på gångväg - mellan lott 6-29.Jord/grus Ta ner del av träd. Lott nr 2. Såg behövs. Ta bort tunna på dasset. Ställ dit ny. Papper Vatten i plastdunk. Desinfektionsflaska? Städa Klippa bort ett hänglås på låda vid lott nr 68 Klippa lås lott nr 12.har någon bultsax? Status på klubbhuset. Vad ska vi göra? Vad är värt att göra? Förslag. Saras information om Bokashi-metoden- snabb- kompostering av grönt avfall Ta bort stolpe vid lott 68,nä

Staket till kolonilott.

Ett staket behöver jordankare annars faller det omkull förr eller senare. Stolpar ska hålla uppe nätet, inte tvärt om. Jag rekomenderar följande: Långa jordankare. Hela stolpen ska vara ovanför jorden så den inte ruttnar nedtill. Jordankare 3.6m stolpar sågas av på mitten och blir lagom långa, 1,8m. Stolpar 1,5m högt hönsnät som du inte river dej på. Nätet är gjort av glasfiber och plast men är ändå UV-tåligt. Nät Klickbar bild. Reklam för Lyggings, leggings anpassade till mannens kropp.

Nattfrost till 16 juni.

Nattfrosten ser ut att kunna fortsätta tills den 16 juni. Förra året korsade extrapoleringen noll grader den 10 juni. Temperaturen är uppmätt i växthuset.

Gammal grav stoppar bebyggelse

En gammal gravplats har troligen stoppat byggplanerna intill Södersätra koloniområde. Vi kanske slipper tomterna 68,70,72,74 tillsvidare? http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Föreningsstämma 2017 Södersätra koloniförening.

De administrativa kostnaderna i föreningen skenar iväg ! Kostnaderna har överstigit budget de senaste åren. Administrativa kostnader: Jag yrkade att de budgeterade administrativa kostnaderna skulle sänkas till 10000kr (inklusive arvoden). Ingen omröstning gjordes för yrkandet. Det förvånar mig inte om budgeten för administrativa kostnader överskrids även i år och hamnar på 20000 kr. Även "förbrukningskostnader" har ökat på liknande sätt. Vilka poster som ingår i administration respektive förbrukningskostnader redovisas inte av styrelsen. Kostnad för försäkringen på 2900 kr ingår inte i de bugeterade 13000 kr för administrativa kostnaderna under 2017. Jag frågade styrelsen varför de administrativa utgifterna har ökat med 28% sedan förra året och med 15% per år sedan 2009. Styrelsen angav ökat antal medlemmar och att en försäkring införskaffats, och att arvoden införts för ca 10 personer a 380kr/år. Inga pengar har gått till alkoholhaltiga drycker. Uppslutningen

Nya villatomter skapas vid plockepinndalen.

Snart blir det här många fler villor som får utsikt över plockepinndalen. Nya villor kommer att byggas mellan Hövdingevägen och plockepinndalen. Här kommer det snart att se annorlunda ut. Istället för skogen på denna bild kommer det att synas villor. Tills nu har det bara varit en villa med utsikt över plockepinndalen. Nu är det redan två.

Första veckan i augusti är skördeveckan för blommor.

Jag tog en titt på de andra kolonilotterna. Här är några av mina synintryck. En bild från tropikerna i norr: Hon som har denna lott vet vad hon gör. Hon använder bara sin kompost som gödning. Men pilträden, söderläget och hennes många fåglar hjälper också till att göra hennes lott till en jungel. I år har detta ogräs varit ett problem och det kommer troligen att bli ett jätteproblem nästa år. Årets kanske mest positiva prestation: Samma som förra året men ändå "oj"-fint. En så välbyggd dörr ser man sällan, men den saknar dock en viktig detalj, en planka upptill som håller stolparna på plats under vintern. Dörren bör också sitta lite högre upp för att den ska gå att öppna lättare, framför allt på vintern. Ogräs blir inte långlivat på denna lott. Nytt från Kina? En bild från min egen lott. Jag bredsådde atlasblommor, det lyckades väldigt bra.

Sittplatser

(Ringarna snurrar runt när man sätter på vattenkranen.) (Plast.) En gåva till mig. En gåva till mig.