Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten grundvatten

Brunnen ger nu ca 300 L per dygn.

Pumpen i brunnen startar när nivån i brunnen stigit till en flottör i brunnen. Pumpen stannar efter 90 sekunder. När vattnet åter stigit till flottören så startar pumpen igen, Om brunnsvattnet pumpas till vattentunnan så stoppas pumpandet när vattnet i vattentunnan nått en flottör i vattentunnan. Om vattentunnan är tom så fylls den automatiskt med 200 L till nästa dag. Det är alltid lika kul att se och strular förvånansvärt sällan. Nu räcker solen till att ladda batteriet, men laddningen i batteriet borde ta slut efter en dag eller två med mörkgrått väder. Vattnet från brunnen har samma ledningstal (160 uS/cm) som kranvatten, men är inte lika klart. Vad grumligheten består av vet jag inte, det verkar inte sedimentera och går inte att filtrera bort med pappersfilter. Jag gissar att det är väldigt små mineral-partiklar. Frånsett strömbrytare, flatstift, sladd, kopplingslister, säkring, termosäkring och en kontrollant (nallen) så ingår joxet nedan. Fottörerna bör vara av typen N

Dränering av växthuset.

Jag har en brunn i växthuset med bra tillflöde. I brunnen finns en pump som startar när vattennivån är hög och stängs av när nivån sjunkit. När nivån stigit igen så startar pumpen igen. Pumpen ska egentligen fylla vattentunnan, men så här års kan den istället hjälpa till att dränera växthuset. Bergsvallmoplanta som vill ha väl drenerad jord. Vatten från brunnen i växthuset. Nu har vattennivån sjunkit i växthuset. Även vindruvan och snödropparna slipper nu stå med rötterna i vatten.

Grundvatten.

Med programmet "geokartan" från SGU kan man se information om grundvatten, jordart, berggrund och privata brunnar. Så nu vet jag detta: I södersättra finns fritidstomter med borrad brunn. Brunnarna är borrade till cirka 50 meters djup. Flödet varierar mellan 50 liter per timme till 10000 liter per timme. Att jorden byter från morän uppe i skogen till lera nere bland kolonilotterna stämmer bra med kartan. Det blå områden är sandig morän och de gröna är finlera. Berggrunden är granit och pegmatit och börjar ofta 2m under marken i området. På sommaren sjunker grundvattnet ner i urberget om det är torrt väder. Här är ett förslag till förenklad grävd brunn, som bara fungerar när grundvattnet är ovanför urberget: En leksaksbrunn, men den kan ju vara kul att leka med. Gruset runt röret är tänkt att fungera som tank. "Grustanken" saknar väggar, så vattnet kommer tyvärr att bli ganska lerigt. Att vattna med lerigt vatten är INTE bra, (det ger skorpor på jordy

Grundvatten till vattentunnan.

Nu ska det pumpas upp vatten ur slukhålet till vattentunnan ! När grundvattennivån i slukhålet stigit så startar flottör nr 1 pumpen. Efter ca 1 minut stängs pumpen av och inväntar att grundvattennivån stigit tillbaka i slukhålet. När tanken är full så stoppar flottör nr 2 pumpen från att starta igen. När tanken senare tömts av mig måste jag återstarta förloppet med strömbrytaren. (Samla regnvatten är ingen bra lösning för bevattning för när det behövs vatten regnar det inte.) Länspumpen nere i slukhålet hörs inte alls! Flottör nr 1 på plats. Batteri och timer. Vattentunnan och flottör nr 2. Det gick otroligt lätt och problemfritt. Nu hoppas jag vattentunnan fylls med 200 liter under natten.

Jordkällare

En bra jordkällare håller ca 6 graderC och 90-95% relativ fuktighet året om. Blir det över 95% börjar det mögla. Kallt och fuktigt är bra för att övervintra rötter och lökar som inte klarar en svensk vinter. Det är inte så svårt att göra en mini-jordkällare, t.ex med en nedgrävd tunna. Men observera att tunnan riskerar att lyftas upp av grundvattnet. Lyftkraftens motsvarar volymen av den del av tunnan som är under grundvattnet. Gräv därför gropen när grundvattnet är som högst (troligen på våren, eller efter långvarigt regnande). Låt sedan gropen fyllas med grundvatten så du vet var högsta grundvattennivån är. Räkna ut volymen av den del av tunnan som är nedsänkt under grundvattennivån och räkna ut vikten hos det undanträngda vattnet och lägg i mer än den vikten i tunnan, Sand med motsvarande vikt (plus lite till) är perfekt att lägga i tunnan för att grundvattnet inte ska trycka upp tunnan. Sand väger ca 2kg/liter. Om vattnet är i sand eller lera runt tunnan spelar ingen roll. Det påve