Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten kolonilott

Nytt arrendeavtal med nya villkor

Dnr 2018/0052 KS Avtal lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Södersättra 4:2, Sollentuna Sedan den 1982-03-01 har Södersätra koloniförening arrenderat en del av Sollentuna kommuns fastighet Södersättra 4:2 för kolonilottsändamåi. Det tidigare avtalet har sagts upp eftersom det är i behov av aktualisering av arrendeyta och villkor. Vid detta avtalstecknande pågår fortfarande en diskussion om huruvida Koloniföreningen ska ansluta sig till kommunalt vatten i framtiden. Idag hämtar föreningen vatten för odlingsverksamheter från Rösjön med hjälp av en pumpanläggning. I det tidigare avtalet fanns en skrivning om att föreningen i framtiden ska överta driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning. Föreningen övertar härmed driften av pumpanläggningen med tillhörande ledning i enlighet med punkt 10 i detta avtal. Kommunen och föreningen ska gemensamt verka för att säkra en långsiktig lösning avseende vattenförsörjning till området. 1. Parter Mellan Sollentuna kommu

Nytt staket mot rådjur och ogräs.

Jag har satt dit ett nytt staket. Det gamla staketet överlåter jag åt grannen att ta bort. Kostnaden för ett välgjort staket är inte så stor jämfört med andra kostnader. Staketet kostar totalt 50kr/m (om 4m mellan stolparna). 20m rådjursnät köpt på blomsterlandet för 500kr. Stolparna är "regel" 45x45mm för 26kr /st på K-rauta. (Värmebehandla stolparnas ändar för att de ska bli vattenavstötande.) 46x46mm jordankare för 35kr/st från K-rauta. Horisontella "regel" 45x70mm 11kr/m från K-rauta. Byggpfolie 2*25m för 395kr på k-rauta. Eltråd 200m för 129kr på city gross. (Man borde köpa ett lager eltråd för snart slutar nog city gross sälja hästprylar?) Det nya nätet syns nästan inte, det är ett rådjursnät av glasfiber och UV-tålig plast. Det kostar 3200kr att sätta upp detta staket runt 3 kolonilotter. Vad kostar det varje år att ha en 3 välskötta kolonilotter? 1500kr/år för frön, lökar och plantor. 1050kr/år för att hyra 3 lotter. 320kr/år för stak