Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten naturreservat

Palmitos park på Gran Canaria.

Kall midvinter. Solen inte över trädtopparna kl 12.

Jordklotets lutning ("deklination") mot solen. -23.4 grader ca den 22 dec +23.4 grader ca den 22 Juni Rösjöskogen ligger på 59 grader från ekvatorn. Så idag kommer solen upp bara 7.6 grader. (90 grader - 59 grader -23.4 grader = 7.6 grader) Den 22 Juni är solen som högst över horisonten, 54.4 grader. Ganska långt ifrån rakt ovanför huvudet.)

Orent vatten eller övergödning?

På våren och hösten rinner det mycket vatten från väsjöbacken (f.d. Väsjötippen) ner till koloniområdet och vidare till Oxundaåns vattenområde. Hur rent är det vattnet? Vattnet i bäcken som går genom koloniområdet kommer (bland annat) från sjöarna Snugga och Väsjön och rinner vidare till Fjäturen, Norrviken, Edsjön, Oxundasjön och sedan ut i Mälaren. Om det är högre halter av kväve i Fjäturen än i Rösjön så kanske kolonområdet kan ha bidragit till det. Det verkar inte som Södersättra koloniområde bidrar till någon nämnvärd gödning av sjön Fjäturen. Se mer om Oxundaåns avrinningsområde: http://www.oxunda.com De planerar att snart ha riktad information till odlarna, med syfte att minska läckage av näringsämnen och användning av bekämpningsmedel.

Koloniområdet är nu en del av "rösjöskogens naturreservat".

Sedan några månader är koloniområdet innanför ett nybildat naturreservat. Naturreservatet rösjö mosse har nu ersatts av ett mycket större naturreservat som döpts till "Rösjöskogens naturreservat". Det betyder att föreningen inte längre får använda kalk, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel (enligt miljöbalken). Se gränserna för naturreservatet nedan: Om några år blir det också ny bebyggelse angränsande till naturreservatet. Intressanta pdf'er finns att hämta: sollentuna kommuns naturreservat