Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten prognos covid-19 dödsfall

Min prognos för andra vågens COVID-19 dödsfall

Min prognos inkluderar inte minskat antal döda på grund av vaccinering. Antalet dödsfall har uppdaterats på onsdagar efter kl 15. Uppdateringen har avslutats 2 juni 2021 på grund av fördröjd rapportering från FHM. Prognosen står fast sedan den 10 februari 2021. Modell: totalt antal dödsfall tills denna vecka= dödsfall tills veckan innan * ( 1 + r) där r = R0, gäller för vecka 0. Den 2020-10-14 med 4 döda. r = r för veckan innan * A0, gäller från och med vecka 1 till och med vecka 6. r = r för veckan innan * A7 , gäller från och med vecka 7. Kurvanpassning efter 8 veckor: R0 = 7.55 Högre värde än för pandemin i våras, hösten 2020 smittar viruset mer. A0 = 0.6157 Samma värde som för pandemin våren 2020 A7 = 0.77 Samma värde som för pandemin våren 2020 5200 dödsfall i andra vågen fram till sommaren 2021. Antalet dödsfall i första vågen var 5900. Vi är många som lever i en mardröm som aldrig verkar ta slut. Så här såg min prognos ut när andra vågen pågått i 8 veckor: Ingen progno

Min prognos för antalet covid-19 dödsfall

Min rent matematiska modell ser ut så här: Döda[n+1] = Döda[n] + Re * Döda[n], där Re = Ro * (A^n) och n är antalet veckor sedan 25 mars 2020, Re kan tolkas som att ett dödsfall inledningsvis (när n=0) korrelerar till Ro nya dödsfall inom en vecka, och sedan antas inte orsaka fler dödsfall. Re sjunker efter några veckor under 1. En orsak kan vara att antalet mottagliga eller utsatta personer minskar. Med en 5 veckors kurvanpassninger gjord den 22 april såg det ut att bli 5600 dödsfall totalt. Toppen såg ut att bli i slutet av april. Jag kurvanpassade modellen med FHM's rapporterade dödsfall för de fem första veckorna. Ro= 2.5 och A=0.67. Med en 7 veckors kurvanpassninger gjord den 6 maj ser det ut att bli 3800 dödsfall totalt. Ro= 3 och A=0.61. Uppenbarligen var inte min förenklade och rent matematiska modell bra nog för att ge en bra prognos redan efter 7 veckor. Efter 11 veckor den 3 juni går det inte att göra en bra kurvanpassning till utvecklingen. Med en dåres envishe