Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten rent vatten

Grundvatten.

Med programmet "geokartan" från SGU kan man se information om grundvatten, jordart, berggrund och privata brunnar. Så nu vet jag detta: I södersättra finns fritidstomter med borrad brunn. Brunnarna är borrade till cirka 50 meters djup. Flödet varierar mellan 50 liter per timme till 10000 liter per timme. Att jorden byter från morän uppe i skogen till lera nere bland kolonilotterna stämmer bra med kartan. Det blå områden är sandig morän och de gröna är finlera. Berggrunden är granit och pegmatit och börjar ofta 2m under marken i området. På sommaren sjunker grundvattnet ner i urberget om det är torrt väder. Här är ett förslag till förenklad grävd brunn, som bara fungerar när grundvattnet är ovanför urberget: En leksaksbrunn, men den kan ju vara kul att leka med. Gruset runt röret är tänkt att fungera som tank. "Grustanken" saknar väggar, så vattnet kommer tyvärr att bli ganska lerigt. Att vattna med lerigt vatten är INTE bra, (det ger skorpor på jordy

Regn och regn sedan mer regn.

Det har regnat ca 100 mm på några dagar. Sniglars medvetande är mycket likt människans. Sniglar gillar god mat och att få maten serverad. Fin utsikt också. Bättre sent än aldrig. Ovanligt mycket druvor i år. Tomatplantor brukar vissna innan tomaterna är mogna. Men tomaterna kan mogna ändå. MIN VÄDERPROGNOS FÖR HÖSTEN: Snart blir det en rejäl frostnatt som tar död på allt, därefter blir det mer soligt och varmt än på hela sommaren (som ju bara varade i 11 dagar).

Skörda regnvatten.

Nu har jag gjort så regnvattnet från växthustaket rinner ner i en vattentunna. Men om det inte regnat på några timmar är taket förorenat. Och när det just börjat regna är regnet mer förorenat än efter en liten stund. Därför är det bra om det förorenade inledande regnvattnet inte hamnar i vattentunnan. Jag har löst det enligt bilden nedan: Ett te-filter råkade passa perfekt i tratten som samlar upp vattnet från växthustaket. Kul.

Förvånande rent regnvatten.

Det regnade i Södersättra den 7 oktober. Jag mätte upp ledningsförmågan på regnvattnet till 4 uS/cm. Ledningsförmågan är ett mått på hur mycket ämnen som är lösta i vattnet. Jämfört med kommunalt kranvatten är regnvatten mycket renare. Kranvattnet i kolonilotten är sjövatten och är inte drickbart. 0.05 µS/cm helt rent H2O. 1 µS/cm avjoniserat vatten 4 µS/cm regnvatten i södersättra 43 µS/cm IMSDAL källvatten på flaska 80 µS/cm kranvattnet från rösjön 90 µS/cm lerigt grundvatten (15 oktober 2010) 210 µS/cm bäckvatten på hösten (gul-aktig lyster). Värdena ovanför kan jämföras med 200 uS/cm för (klorerat) kommunalt kranvatten. Regnvattnet verkar ha varierande renhet. 10 µS/cm den 19 oktober 5 µS/cm den 20 oktober 2 uS/cm den 14 november Rent regnvatten trots att luftmassorna passerat både frankrike och tyskland under 3 dagar innan luftmassorna nådde södersätra: 1 uS/cm den 15 november = Samma som avjoniserat vatten ! Lågryck över norra England för in rent regnvatten från Atlanten. Hur sp