Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg med etiketten skörda regnvatten

Egen pump för bevattning?

Några alternativ från Clasohlson.se: Denna vore bäst men behöver 230V och drar 1300W. Har egen tank och kan användas som trycksatt kranvatten. Länspumpar på 12V: Trevliga men ger lågt vattentryck. Billigaste alternativet:

Skörda regnvatten.

Nu har jag gjort så regnvattnet från växthustaket rinner ner i en vattentunna. Men om det inte regnat på några timmar är taket förorenat. Och när det just börjat regna är regnet mer förorenat än efter en liten stund. Därför är det bra om det förorenade inledande regnvattnet inte hamnar i vattentunnan. Jag har löst det enligt bilden nedan: Ett te-filter råkade passa perfekt i tratten som samlar upp vattnet från växthustaket. Kul.

Förvånande rent regnvatten.

Det regnade i Södersättra den 7 oktober. Jag mätte upp ledningsförmågan på regnvattnet till 4 uS/cm. Ledningsförmågan är ett mått på hur mycket ämnen som är lösta i vattnet. Jämfört med kommunalt kranvatten är regnvatten mycket renare. Kranvattnet i kolonilotten är sjövatten och är inte drickbart. 0.05 µS/cm helt rent H2O. 1 µS/cm avjoniserat vatten 4 µS/cm regnvatten i södersättra 43 µS/cm IMSDAL källvatten på flaska 80 µS/cm kranvattnet från rösjön 90 µS/cm lerigt grundvatten (15 oktober 2010) 210 µS/cm bäckvatten på hösten (gul-aktig lyster). Värdena ovanför kan jämföras med 200 uS/cm för (klorerat) kommunalt kranvatten. Regnvattnet verkar ha varierande renhet. 10 µS/cm den 19 oktober 5 µS/cm den 20 oktober 2 uS/cm den 14 november Rent regnvatten trots att luftmassorna passerat både frankrike och tyskland under 3 dagar innan luftmassorna nådde södersätra: 1 uS/cm den 15 november = Samma som avjoniserat vatten ! Lågryck över norra England för in rent regnvatten från Atlanten. Hur sp