Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Städdag söndagen den 10 juni 2017.

Planerade aktiviteter: Torka av bord och stolar. Placera ut dem till lunchen. Slå gräs i diken. Kratta upp efteråt. Städning i förrådet. Ev ta bort trasiga föremål. Städa klubbhuset Flytta bro vid lott 25 till 26. Ansvara för de två stationerna för avläming till bortforsling. 2 pers. Kontrollera betalning Vara behjälplig vid på- och avlasning vid Södersätra och Hagbytippen.2-3 personer Sköta grillarna.Duka fram mat m.m Duka fram kaffe, tevatten och fikabröd - klubbstugan Duk på bord. Lista för betala koppar. 5 kr/st. Fylla igen hål på gångväg - mellan lott 6-29.Jord/grus Ta ner del av träd. Lott nr 2. Såg behövs. Ta bort tunna på dasset. Ställ dit ny. Papper Vatten i plastdunk. Desinfektionsflaska? Städa Klippa bort ett hänglås på låda vid lott nr 68 Klippa lås lott nr 12.har någon bultsax? Status på klubbhuset. Vad ska vi göra? Vad är värt att göra? Förslag. Saras information om Bokashi-metoden- snabb- kompostering av grönt avfall Ta bort stolpe vid lott 68,nä

Staket till kolonilott.

Ett staket behöver jordankare annars faller det omkull förr eller senare. Stolpar ska hålla uppe nätet, inte tvärt om. Jag rekomenderar följande: Långa jordankare. Hela stolpen ska vara ovanför jorden så den inte ruttnar nedtill. Jordankare 3.6m stolpar sågas av på mitten och blir lagom långa, 1,8m. Stolpar 1,5m högt hönsnät som du inte river dej på. Nätet är gjort av glasfiber och plast men är ändå UV-tåligt. Nät Klickbar bild. Reklam för Lyggings, leggings anpassade till mannens kropp.

Torpromantik våren 2017

Torpromantik del 2. Ack Värmland du sköna. HD video. VIDEO 50 MB (720x480) Nedbantad version.

Nattfrost till 16 juni.

Nattfrosten ser ut att kunna fortsätta tills den 16 juni. Förra året korsade extrapoleringen noll grader den 10 juni. Temperaturen är uppmätt i växthuset.

Gammal grav stoppar bebyggelse

En gammal gravplats har troligen stoppat byggplanerna intill Södersätra koloniområde. Vi kanske slipper tomterna 68,70,72,74 tillsvidare? http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Föreningsstämma 2017 Södersätra koloniförening.

De administrativa kostnaderna i föreningen skenar iväg ! Kostnaderna har överstigit budget de senaste åren. Administrativa kostnader: Jag yrkade att de budgeterade administrativa kostnaderna skulle sänkas till 10000kr (inklusive arvoden). Ingen omröstning gjordes för yrkandet. Det förvånar mig inte om budgeten för administrativa kostnader överskrids även i år och hamnar på 20000 kr. Även "förbrukningskostnader" har ökat på liknande sätt. Vilka poster som ingår i administration respektive förbrukningskostnader redovisas inte av styrelsen. Kostnad för försäkringen på 2900 kr ingår inte i de bugeterade 13000 kr för administrativa kostnaderna under 2017. Jag frågade styrelsen varför de administrativa utgifterna har ökat med 28% sedan förra året och med 15% per år sedan 2009. Styrelsen angav ökat antal medlemmar och att en försäkring införskaffats, och att arvoden införts för ca 10 personer a 380kr/år. Inga pengar har gått till alkoholhaltiga drycker. Uppslutningen

Odlar-romantik.

Blommande Kaskad Bergvallmo.

Jag har nu meriten att ha lyckats driva upp kaskadbergvallmo från frö. Det är inte så många som lyckas med det i Stockholms varma klimat. KaskadBergVallmo Meconopsis napaulensis - DC. Common Name Himalayan Poppy Family Papaveraceae Habitats Open slopes and grazed ground, 3000 - 4500 metres[51]. Range E. Asia - Himalayas to China, Nepal and Szechwan.

Mörkare kvällar, soliga dagar.

Självförsörjande på el-energi från solenergi?

Ett arrangerat foto.

Efter mycken möda att arrangera en mörk bakgrund bakom blommorna.

0 grader den 10 juni.

Fint folk var idag på besök i den nedhuggna skogen intill naturreservatet. Finast av dem alla var representanten från Södra Skogsägarna för den bilen blockerade gångvägen. Jag förutsåg att det var just den bilen, och hade rätt. Markägare (representanten) måste ju ta tillfället i akt och ställa bilen i vägen. Folk från Yxlö Mark och grund var där och bredband-folk från Fullgera och Ikanos tech. var också där och visade upp sina välpolerade bilar. Jag hittade ett getingbo på verktygslådan och spolade bort det med en vattenstråle. Den såg så vissen ut i våras, men nu har den kvicknat till. Min satsning på krusbärsbuskar i höstas verkar lovande. Denna ska med tiden bli en marktäckare mellan krusbärsbuskarna, hoppas jag. Gurkor?

Renovering av verktygslåda på outhyrd lott.

Jag har idag renoverat den stora verktygslådan på den outhyrda lotten nr 68. Locket hade ramlat isär. Alla skruvar hade släppt och det före detta presenning-regnskyddet hade smulats sönder av solstrålningen. Min goda gärning kan ses som min städdag insats denna vår. Jag kanske köper 2st (0.5 meter långa) betongblock som lådan kan stå på. Om lådan fortsätter att stå på brädor kommer den att ruttna.

8 nya bostäder för fåglar.

Vilka holkar kommer fåglarna att gilla minst?

Nya villatomter skapas vid plockepinndalen.

Snart blir det här många fler villor som får utsikt över plockepinndalen. Nya villor kommer att byggas mellan Hövdingevägen och plockepinndalen. Här kommer det snart att se annorlunda ut. Istället för skogen på denna bild kommer det att synas villor. Tills nu har det bara varit en villa med utsikt över plockepinndalen. Nu är det redan två.

Ny holk för blåmes.

Jag gjorde en lyxig holk av en ek-planka igår. Idag hade redan två blåmesar flyttat in. Hålet är 25mm i diameter, d.v.s. anpassat för blåmes och svarthätta. Det är knappt att mesarna lyckas ta sig in och ut. Blåmesar påstås äta bladlöss och larver. Det får de gärna göra.

Brunnen ger nu ca 300 L per dygn.

Pumpen i brunnen startar när nivån i brunnen stigit till en flottör i brunnen. Pumpen stannar efter 90 sekunder. När vattnet åter stigit till flottören så startar pumpen igen, Om brunnsvattnet pumpas till vattentunnan så stoppas pumpandet när vattnet i vattentunnan nått en flottör i vattentunnan. Om vattentunnan är tom så fylls den automatiskt med 200 L till nästa dag. Det är alltid lika kul att se och strular förvånansvärt sällan. Nu räcker solen till att ladda batteriet, men laddningen i batteriet borde ta slut efter en dag eller två med mörkgrått väder. Vattnet från brunnen har samma ledningstal (160 uS/cm) som kranvatten, men är inte lika klart. Vad grumligheten består av vet jag inte, det verkar inte sedimentera och går inte att filtrera bort med pappersfilter. Jag gissar att det är väldigt små mineral-partiklar. Frånsett strömbrytare, flatstift, sladd, kopplingslister, säkring, termosäkring och en kontrollant (nallen) så ingår joxet nedan. Fottörerna bör vara av typen N

Är det vår snart?

Prinsessan Tuvstarrs lökar och tomater.

Tuvstarr har skördat lökar: Välkommen till tomaterna i det tropiska växthuset: